Tidskriften STAD nr 28/2020

Tankesmedjan Movium vid SLU fyller 40 år! Vad har hänt med stadens gröna offentliga rum om man blickar nästan ett halvsekel bakåt i tiden? Hur har stadsbyggnadselement som parken, landskapet, torget förändrats? Hur har samspelet mellan människorna, det gröna och det bebyggda formats, från igår till idag? Vad ser vi om vi spanar in i framtiden? I STAD 28 bidrar även Arkitekturakademin tillsammans med SLU Landskap med sitt perspektiv på de förändringar som vi nu står inför – både utmaningar och möjligheter, såväl inom akademin som i praktiken, för att lyfta betydelsen av gestaltningsfrågor och -kompetens i samhällsbyggandet.

Produkt:
Tidskriften Stad
Moviums art.nr:
TS28-2020
Antal sidor:
96
Vikt (gr):
376
Övrig info:
75 kr/st vid köp av minst 10 ex.
Tillgänglighet:

94.00 SEK