Movium Fakta 2020, nr 1, Utvärdering av torktoleranta träd

Nyplanterade träd måste kunna hantera de förhållanden som råder på växtplatsen så att de kan utvecklas till stora, välmående individer. För att kunna göra ett väl avvägt växtval är det viktigt att känna till olika arters möjligheter och begränsningar.

Moviums art.nr:
MF1-2020
Författare:
Henrik Sjöman, Andrew Hirons, Nina Bassuk och Anna Levinsson
Antal sidor:
12
Vikt (gr):
272
Övrig info:
75 kr/st vid köp av minst 10 ex.
Tillgänglighet:

100.00 SEK