Movium Fakta 2013, nr 3 Växter för framtiden: Elitplantstationen

Under snart 30 år har Elitplantstationen (EPS) utanför Kristianstad bedrivit utvecklingsarbete kring friskt och för svenska förhållanden klimatanpassat växtmaterial – till gagn för professionella växtanvändare och fritidsodlare. I detta Movium Fakta beskrivs verksamheten vid EPS och exempel ges på några odlingsvärda E-plantor som förökas vid EPS.

Produkt:
Movium Fakta
Moviums art.nr:
MF3-2013
Mediatyp:
Häfte
Författare:
Elisabeth Nilsson
Antal sidor:
8
Vikt (gr):
24
ISBN/ISSN Nr:
2001-2357
Övrig info:
75 kr/st vid köp av minst 10 ex.
Tillgänglighet:

100.00 SEK