Movium Fakta 2013, nr 2 Stadsträd för framtiden - ädelgranar

Som en följd av den överanvändning av barr- och städsegröna växter som rådde under 1960–70-talen har framförallt barrväxter fått ett dåligt rykte. Detta är till viss del berättigat då det under den tidsepoken användes många arter och sorter som under svenska förhållanden inte utvecklades så som det var tänkt. Idag strävar vi i en allt större omfattning efter att skapa miljöer som är unika för platsen eller området, och det förutsätter att vi har en större palett med växter att arbeta med, även sådant som anses otraditionellt. Det innebär i sin tur en större acceptans för det vintergröna, vilket ligger till grund för en viss renässans för barrväxter i offentliga miljöer. I detta faktablad lyfter vi fram en särskild växtgrupp – ädelgranarna (Abies).

Produkt:
Movium Fakta
Moviums art.nr:
MF2-2013
Mediatyp:
Häfte
Författare:
Henrik Sjöman
Antal sidor:
8
Vikt (gr):
24
ISBN/ISSN Nr:
2001-2357
Övrig info:
75 kr/st vid köp av minst 10 ex.
Tillgänglighet:

100.00 SEK