Movium Fakta 2011, nr 5 Efter Buxbom

Buxbomen hotas på många ställen i Sverige av svampsjukdomen Cylindrocladium buxicola. Om buxbom ska ersättas med annat växtmaterial måste vi se till vilka kvaliteter den har och vilka funktioner den fyller. De fyra avgörande faktorerna torde vara att buxbomen är vintergrön, relativt långsamväxande, har låga ståndortskrav och att den tål kraftig beskärning.

Produkt:
Movium Fakta
Moviums art.nr:
MF5-2011
Mediatyp:
Häfte
Författare:
Eric Wahlsteen
Antal sidor:
8
Vikt (gr):
25
ISBN/ISSN Nr:
2001-2357
Övrig info:
75 kr/st vid köp av minst 10 ex.
Tillgänglighet:

100.00 SEK