Movium Fakta 2013, nr 1 Ytavrinning och dagvattenhantering

Bostadsområden utgör en stor del av det urbana landskapet. Grönskan och markmaterialen i bostadsområdena påverkar i hög grad tätortens övergripande dagvattenhantering och har en direkt koppling till kommunernas översvämningsplanering. Under 2011-12 genomfördes ett projekt vid SLU i Alnarp där både villakvarter och flerbostadsområden studerades för att klarlägga ytavrinningens storlek beroende på vegetation och andelen hårdgjorda ytor under olika nederbördsförhållanden.

Produkt:
Movium Fakta
Moviums art.nr:
MF1-2013
Mediatyp:
Häfte
Författare:
Johanna Deak Sjöman
Antal sidor:
8
Vikt (gr):
24
ISBN/ISSN Nr:
2001-2357
Övrig info:
75 kr/st vid köp av minst 10 ex.

Logga in för att lägga i kundvagnen

Tillgänglighet:

100.00 SEK