Döende buxbom - ett hot mot vårt gröna kulturarv

Kyrkogårdsförvaltningar runtom i södra Sverige har upptäckt ett nytt och allvarligt problem: sjuka buxbomshäckar. Vid analys har man konstaterat att det finns angrepp av en relativt ny växtsjukdom orsakad av en svamp, Cylindrocladium buxicola. Eftersom det sammantaget finns många mil buxbomshäckar både på våra kyrkogårdar och i offentliga och privata trädgårdar kan problemet få stora ekonomiska konsekvenser för framtiden. Men inte bara det – den döende buxbomen är också hot mot vårt gröna kulturarv.

Produkt:
Gröna Fakta
Moviums art.nr:
GF2-2011
Mediatyp:
Häfte
Författare:
Charlotte Rosander
Antal sidor:
8
Vikt (gr):
25
ISBN/ISSN Nr:
0284-9798
Övrig info:
25 kr/st vid köp av minst 10 ex.
Tillgänglighet:

30.00 SEK