Träd och VA-ledningar - en komplicerad relation

Sedan 1990-talet har SLU i Alnarp arbetat med frågan kring rotinträngningar i vatten- coh avloppsledningar. Etfter ett större projekt, som avslutades i början av 2010, kan nu flera tidigare sanningar ifrågasättas. Problematiseringen av forskningsområdet har därmed ökat. Ett fördjupat samarbete mellan VA-verken och den förvaltning som ansvarar för parker och grönytor är många gånger av avgörande betydlese för att förebygga och lösa problemen med rotinträngningar.

Produkt:
Gröna Fakta
Moviums art.nr:
GF5-2010
Mediatyp:
Häfte
Författare:
Johan Österberg, Örjan Ståhl
Antal sidor:
8
Vikt (gr):
25
ISBN/ISSN Nr:
0284-9798
Övrig info:
25 kr/st vid köp av minst 10 ex.
Tillgänglighet:

30.00 SEK