Parkförvaltning i Norden - en enkätundersökning

Nordens parkförvaltningar har för första gången undersökts i en gemensam enkät. Initiativet har tagits av Lantbruksuniversiteten i Alnarp och i Köpenhamn som genomfört arbetet tillsammans med stadsträdgårdsmästarföreningarna i de nordiska länderna. I detta Gröna Fakta presenteras de viktigaste resultaten som framkommit i enkäten. Det finns stora likheter men också intressanta skillnader mellan länderna, vilka är nödvändiga att förstå för att kunna utbyta erfarenheter. Kommunsammanslagningar, förändringar av de kommunala organisationerna och entreprenadupphandling av parkskötseln upptar mycket av intresset hos parkförvaltningarna.

Produkt:
Gröna Fakta
Moviums art.nr:
GF2-2006
Mediatyp:
Häfte
Författare:
Bengt Persson
Antal sidor:
8
Vikt (gr):
24
ISBN/ISSN Nr:
0284-9798
Övrig info:
25 kr/st vid köp av minst 10 ex.
Tillgänglighet:

30.00 SEK