På spaning efter nya förvaltningsformer

Att arbeta med förvaltning av utemiljö har ofta varit detsamma som att sköta den befintliga miljön med allt mindre resurser. För några år sedan pratades det mycket om fördelar och nackdelar med egen regi-organisationer respektive beställar-utförar-modeller. Mindre resurser, nya kunskaper och en ny syn på utemiljön gör att det idag experimenteras med många nya och alternativa förvaltningsformer. I detta Gröna Fakta vill vi lyfta fram några exempel, där nya former för förvaltning av utemiljö provas.

Produkt:
Gröna Fakta
Moviums art.nr:
GF8-2001
Mediatyp:
Häfte
Författare:
Eva Delshammar
Antal sidor:
8
Vikt (gr):
24
ISBN/ISSN Nr:
0284-9798
Övrig info:
25 kr/st vid köp av minst 10 ex.
Tillgänglighet:

30.00 SEK