Effektiv parkverksamverk-inte bara en fråga om pengar

Parker fyller många funktioner i vårt samhälle. Livskvalitet är ett ord som återkommer när parker diskuteras. Men när parkens kvaliteter ställs mot den ständigt närvarande ekonomin kan ibland problem uppstå. Vad lägger vi in i begreppet effektivitet när vi diskuterar parkfrågor? I detta Gröna Fakta presenteras två studier som gjordes under hösten 2002. Den ena studien har ägnat svensk kommunal parkeffektivitet särskilt intresse, genom att observera hur Helsingborg och Gävle förhåller sig till sina vackra parker. Den andra studien utfördes i Phoenix, USA, en stad som vunnit priser för sitt sätt att sköta olika allmänna verksamheter, inte minst parker och rekreationsanläggningar. Vi har genomfört studierna i ett managementperspektiv och i en övertygelse att verksamhetsstyrning är betydelsefull. I begreppet ”parkeffektivitet” finns en tanke om att utveckling bygger på vilja och utmaning av existerande mål och metoder.

Produkt:
Gröna Fakta
Moviums art.nr:
GF3-2003
Mediatyp:
Häfte
Författare:
Hans Knutsson
Antal sidor:
8
Vikt (gr):
24
ISBN/ISSN Nr:
0284-9798
Övrig info:
25 kr/st vid köp av minst 10 ex.
Tillgänglighet:

30.00 SEK