Den skuldfria parken - från ord till handling i miljöarbetet

Det började som en vision om en skuldfri park och har idag fyra år senare utmynnat i en samling aktiviteter för att närma sig en ekologiskt uthållig parkskötsel i Bulltoftaparken. Under resans gång har idéer kläckts, aktiviteter startats och möjligheter utretts. Bristen på goda exempel på hållbara skötselkoncept har väckt frågan om hur både beställare och entreprenörer arbetar för en mer miljöanpassada grönyteskötsel, nu och i framtiden.

Produkt:
Gröna Fakta
Moviums art.nr:
GF6-2010
Mediatyp:
Häfte
Författare:
Christina Johansson
Antal sidor:
8
Vikt (gr):
25
ISBN/ISSN Nr:
0284-9798
Övrig info:
25 kr/st vid köp av minst 10 ex.
Tillgänglighet:

30.00 SEK