Urkunder & Husgudar

I boken berättar sju profiler inom landskapsarkitekturen personligt om sina yrkeskarriärer. I fokus står de publikationer och författarskap som varit till störst hjälp i deras yrkesutövning. Vilka var källorna till kunskap som inspirerade dem? I mitten av 1900-talet växte en ny profession av landskapsarkitekter fram. Den kunskap de besatt om stadens och landskapets sammanhang och funktioner var efterfrågad under välfärdssamhällets framväxt i de nordiska länderna. Berättelserna ger en bild av tanketraditioner och ämnesutveckling från trädgårdskonst och sofistikerad design för bättre bemedlade till progressiv modernism med sociala välfärdsmål. Frågeställningarna är aktuella idag i strävan efter en hållbar stadsutveckling och i synen på landskapet som den naturliga arenan. Antologin bygger på ett nordiskt symposium i Uppsala år 2012 med föredrag och paneldiskussioner.

Produkt:
Stad och Land
Moviums art.nr:
SL186
Mediatyp:
Bok
Författare:
Per Hedfors
Antal sidor:
152
Vikt (gr):
272
ISBN/ISSN Nr:
978-91-576-9201-6
Övrig info:
75 kr/st vid köp av minst 10 ex

Logga in för att lägga i kundvagnen

Tillgänglighet:

100.00 SEK