Hela staden

Det här är en bok som visar att vegetation och vatten är nödvändiga stadsbyggnadselement i en hållbar stadsutveckling. Tanken med boken är att ge en samlad och aktuell bild av de värden som är förknippade med en grönblå stadsbyggnad, och som kan användas som grund för kvalificerade bedömningar vid planering, utformning och förvaltning av stadsmiljöer – inte minst när det gäller förtätning. Boken består dels av en kunskapssammanställning baserad på aktuella forskningsresultat – främst vetenskapliga publikationer – från de senaste åren, dels av en tillämpning med exempel från Lund. Hela staden – argument för en grönblå stadsbyggnad är resultatet av ett samarbete mellan Lunds kommun, forskare vid SLU och Movium.Med boken får du också tre exemplar av argumentsamlingen – Varför urban natur? Det är en sammanfattande broschyr på 16 sidor, koncentrerad i korta argument som bygger på boken. Genom att skicka med tre exemplar hoppas vi att du vill hjälpa till att sprida kunskapen om att en grönbl...

Alla nyheter

Produkt:
Stad och Land
Moviums art.nr:
SL183
Mediatyp:
Bok
Författare:
Märit Jansson, Agneta Persson
Antal sidor:
74
Vikt (gr):
376
ISBN/ISSN Nr:
978-91-576-9063-0
Övrig info:
Inkl. argumentsamlingen: Varför urban natur?

Logga in för att lägga i kundvagnen

Tillgänglighet:

100.00 SEK