Tidskriften Stad nr 8 2015

Att det just nu globalt sker en stor folkförflyttning från landsbygd till städer vet vi. Urbaniseringen har pågått länge, men aldrig förr har så många människor av olika anledningar sökt sig till urbana sammanhang för att leva sina liv. Enligt SCB:s rapport om markanvändning i Sverige är tre procent av landets yta bebyggd. Det finns som bekant mycket skog och vatten här. Och enligt en visionsbild av Sverige som Boverket gjort kommer vi alla inom ett antal decennier att bo i någon av våra tre storstadsregioner. Hur ska de få städer där vi alla tydligen vill befinna oss i framtiden då utvecklas? Hur ska de byggas? Vilken mark ska tas i anspråk? Vilka städer vill vi ha? Vilka städer får vi? För vem bygger vi? Vilka är ”vi”?

Produkt:
Tidskriften Stad
Moviums art.nr:
TS8-2015
Mediatyp:
Tidning
Antal sidor:
68
Vikt (gr):
270
ISBN/ISSN Nr:
2001-631x
Övrig info:
30 kr/st vid köp av minst 10 ex.
Tillgänglighet:

60.00 SEK