Tidskriften Stad nr 5 2014

Förr var gården ett privat rum, och gatan offentlig. Idag är det tvärtom. Folk upplever inte att gården är privat – man vill inte sitta som i ett tittskåp. Bostadsgårdar byggs ofta idag på ett sätt som skapar en känsla av halvoffentlig miljö. Folk gör allt mer av det som brukar definieras som privat på gatan och i de offentliga rummen istället: joggar, solar, umgås. Det är naturligtvis positivt. Staden blir levande. Men gatan skapas knappast för människokroppar utan för bilar, och de offentliga rummen krymper. I stadsbyggandet är människan ingen måttstock. Människan, den lilla långsamma varelsen, är underordnad stadens byggnader och vägar. Men staden är inte lika med infrastruktur, staden är inte hus. Staden är detsamma som de människor som finns där, som vill leva och verka i närheten av varandra.

Produkt:
Tidskriften Stad
Moviums art.nr:
TS5-2014
Mediatyp:
Tidning
Antal sidor:
68
Vikt (gr):
268
ISBN/ISSN Nr:
2001-631x
Övrig info:
30 kr/st vid köp av minst 10 ex.
Tillgänglighet:

60.00 SEK