Tidskriften Stad nr 11 2015

Åsikten att bilarna ska minska i våra stadsmiljöer förfäktas av alla stadsutvecklare i Sverige idag. Bilen är bannlyst i så måtto att den inte längre tillåts dominera stadslivet. Att bilen skulle försvinna helt från våra gator är det dock ingen som tror. Bilen tilläts förr dominera och styra stadslivet. Den plats som bilen tagit upp finns kvar även om bilarna blir färre. Det blir alltså plats över – men till vad? På vilket vis ska bilen och andra transportmedel samexistera med oss som bor i städerna och utgör grunden för stadslivet? Och handlar det bara om stadskärnorna när planerarna talar om fler och andra sätt att förflytta sig? Hur ska transporter ske utanför stadskärnan? På landsbygden? Är beroendet av bil på väg att bli en ny ”omvänd” klassfråga, det vill säga det handlar inte om att ha råd att ha bil utan att ha råd att avstå? Leder bilfria stadskärnor i själva verket till gentrifiering?

Produkt:
Tidskriften Stad
Moviums art.nr:
TS11-2015
Mediatyp:
Tidning
Antal sidor:
68
Vikt (gr):
317
Övrig info:
30 kr/st vid köp av minst 10 ex.
Tillgänglighet:

60.00 SEK