Movium Fakta 2021, nr 1, Platsspecifika designprocesser

Resurshushållning efterfrågas i dagens stadsbyggande som snarare handlar om att bygga om platser än att nyanlägga. Detta faktablad presenterar tekniker för att identifiera platspecifika kvaliteter och gemensamma tankemodeller för att diskutera hur omvandlingen kan ske.

Moviums art.nr:
MF1-2021
Författare:
Caroline Dahl
Antal sidor:
8
Vikt (gr):
272, 25
ISBN/ISSN Nr:
2001-2357
Övrig info:
75 kr/st vid köp av minst 10 ex.
Tillgänglighet:

100.00 SEK