Lekens Natur

IPA, International Play Association, har gjort en hearing i åtta städer runt om i världen. Överallt slår man fast samma sak: Barns lek är hotad på grund av okunskap om lekens natur. IPA visar att till och med FN:s barnkonvention präglas av ett vuxenperspektiv. Det är först när man förstår att lek är ett livsvillkor som man kan tala om ett genuint barnperspektiv. Då kan man också skapa bra platser för lek.

Produkt:
Gröna Fakta
Moviums art.nr:
GF7-2010
Mediatyp:
Häfte
Författare:
Titti Olsson
Antal sidor:
8
Vikt (gr):
25
ISBN/ISSN Nr:
0284-9798
Övrig info:
25 kr/st vid köp av minst 10 ex.
Tillgänglighet:

30.00 SEK