Låt Sveriges natur återspeglas på kyrkogården

En välplanerad gravplats med hållbara växter underlättar både för personal och för gravrättsinnehavare samtidigt som den värnar om miljön. Att låta platsens natur inspirera designen kan både uppfylla krav på nytänkande och på miljömedvetenhet.

Produkt:
Gröna Fakta
Moviums art.nr:
GF3-2011
Mediatyp:
Häfte
Författare:
Anna Gustafsson
Antal sidor:
8
Vikt (gr):
25
ISBN/ISSN Nr:
0284-9798
Övrig info:
25 kr/st vid köp av minst 10 ex.
Tillgänglighet:

30.00 SEK