Kyrkogården-plats för de döda, kraft åt de levande levande

På kyrkogården vilar de döda men platsen är till för de levande. Väl gestaltad kan den underlätta sorgebearbetningen och fungera som återhämtningsplats. Eftersom begravningsplatser, till skillnad från stadsparker, finns överallt utgör de en underskattad samhällsekonomisk resurs. Begravningsplatser kan med fördel användas även i häsloförebyggande syfte. Kyrkogården kan vara en viloplats för de nu levande att hämta förnyade krafter på. Enligt en ny undersökning, som ställer frågorna direkt till kunderna, efterfrågas bland annat större delaktighet och ett bredare utbud av skiftande miljöer.

Produkt:
Gröna Fakta
Moviums art.nr:
GF3-2010
Mediatyp:
Häfte
Författare:
Angela Sandell
Antal sidor:
8
Vikt (gr):
25
ISBN/ISSN Nr:
0284-9798
Övrig info:
25 kr/st vid köp av minst 10 ex.
Tillgänglighet:

30.00 SEK