Fyra arter i förändring

Mängder av nya växter introduceras årligen på marknaden. Främst är det nya sorter av välbeprövade arter där många kan verka förvillande lika. För att kunna se och jämföra dem visades 140 nyinroducerade buskar och träd på Lignosfestivalen i september 2009 på SLU i Alnarp. Festivalen blev ett forum där branschen kunde träffas och utbyta erfarenheter kring växterna och hur de kan användas.

Produkt:
Gröna Fakta
Moviums art.nr:
GF2-2010
Mediatyp:
Häfte
Författare:
Eric Wahlsteen
Antal sidor:
8
Vikt (gr):
25
ISBN/ISSN Nr:
0284-9798
Övrig info:
25 kr/st vid köp av minst 10 ex.
Tillgänglighet:

30.00 SEK