Ungdomars bild av framtidens kyrkogård

Vi har alla någon form av relation till kyrkogården, en plats som har berörts av genomgripande förändringar under senare tid: Svenska kyrkan har skiljts från staten, vilket innebär att Svenska kyrkan numera är ett trossamfund som vilket annat som helst (dock det största i Sverige). Begravningslagen tillåter större individuell frihet för hur vi väljer att begravas. Vårt land blir dessutom allt mer mångkulturellt. Hur kommer detta att påverka våra attityder till kyrkogården? I en forskningsstudie fick ungdomar ge sin syn på kyrkogården i framtiden. Det är viktigt att skapa förståelse för ungdomars värderingar - som framtida "kyrkogårdskonsumenter" är deras visioner viktiga för planering, utformning, gestaltning och användning!

Produkt:
Gröna Fakta
Moviums art.nr:
GF7-2004
Mediatyp:
Häfte
Författare:
Ann-Britt Sörensen
Antal sidor:
8
Vikt (gr):
24
ISBN/ISSN Nr:
0284-9798
Övrig info:
25 kr/st vid köp av minst 10 ex.
Tillgänglighet:

30.00 SEK