Utemiljöns betydelse för äldre med stort vårdbehov

Sedan årtusenden har det antagits att vi påverkas possitivt av att vara ute i naturen. Dagsljuset, den friska luften och grönskan är välgörande för hälsan. Under 1800-talet och en bit in på 1900-talet lades sjukhus och senatorier i natursköna områden med vackra trädgårdar för patienter att vistas i. Under 1940-talet kom dock en kraftig omsvängning i den medicinska teoribildningen, vilket medförde att man över hela västvärlden kom att bygga sjukhus och vårdinstitutioner utan den omtanke om patienternas naturkontakt som tidigare varit självklar. Syftet med föreliggande studie är att få en inblick i äldre människors behov av trädgård, parker och grönska samt hur välbefinnande och hälsa påverkas. Johan Ottosson och Patrik Grahn har studerat vilken betydelse en lummig trädgård vid ett ålderdomshem har. I studiens första del testas vad som händer med en person som får tillälle att vila i en trädgård. Hur påverkas koncentrationsförmåga, blodtryck och puls? I den andra delen undersöks vilka so...

Alla nyheter

Produkt:
Stad och Land
Moviums art.nr:
SL155
Mediatyp:
Bok
Författare:
Johan Ottosson
Antal sidor:
106
Vikt (gr):
298
ISBN/ISSN Nr:
91-576-5567-7-4
Övrig info:
Prissänkt, boken kostade tidigare 190 Kr.
Tillgänglighet:

100.00 SEK