Naturens betydelse i en livskris

I denna bok beskriver Johan Ottosson sina egna upplevelser av naturen runt Orups sjukhus. Han var patient på avdelningen för rehabilitering av hjärnskadade efter en trafikolycka 1991. Naturen runt Orup blev en viktig del av hans "väg tillbaka". Genom kontakter med andra, som också genomgått allvarliga livskriser, har Johan funnit att många haft liknande upplevelser. Detta har gett honom mod och inspiration att "öppna sig" och beskriva de känslor som han från början kände som underliga. Denna skrift lyfter fram utemiljön som en betydelsefull del av den totala vårdmiljön. Under början av 1980-talet kom nya forskningsrön som visade att om patienterna hade utsikt mot parker och grönområden blev de snabbare återställda och utskrivna. Dessutom använde de mindre smärtstillande läkemedel. Flera studier har senare visat på liknande resultat och idag vet vi att naturupplevelser verkar gynnsamt på människors hälsa. Johan Ottosson forskar inom ämnet parkers och grönområdens betydelse för människor...

Alla nyheter

Produkt:
Stad och Land
Moviums art.nr:
SL148
Mediatyp:
Bok
Författare:
Johan Ottosson
Antal sidor:
40
Vikt (gr):
113
ISBN/ISSN Nr:
91-7332-964-9
Övrig info:
Prissänkt, boken kostade tidigare 125 Kr.
Tillgänglighet:

100.00 SEK